FOLKLÓR PRE NAJMENŠÍCH V BRATISLAVE

Rodinné centrum Kramárik, o.z.

Ľudové tance pre deti od 3 do 6 rokov.

Miesto: RC Kramárik,  Ambrova 9, 83101, Bratislava

Folkloríček

Kurz pre deti od 21 mes.-2,5 roka.

Miesto:  MC Budatko – Holíčska 30, popri materskej škole, Bratislava – Petržalka

Smiem prosiť? Tanečná škola Mirky Kosorínovej

Ľudové tance od 3,5 rok – 6 rokov a od 3-12 rokov.

Tréningy: 2. poschodí OC RETRO, Nevädzová 6, Bratislava

Prešporkovo rodinné centrum, o.z.

MIMI Minifolklór pre deti 12-18 mesiacov, Minifolklór pre deti 18 M – 3 roky, Folklór pre deti 3 – 6 rokov.

Miesto: MC Prešporkovo, Heyduková 25
Bratislava – Staré Mesto

MC Ráčik

Folklórny krúžok pre deti vo veku 3-6 rokov.

Adresa: Materské centrum Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava – Krasňany.

 

DETSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY V BRATISLAVE

Detský folkórny súbor Vienok

Vienok prijíma deti od 5 do 7 rokov. Konkurz v Septembri.

Miesto: Univerzálny dom tanca Krasňany, Pekná cesta 2A, Bratislava

Detský folkórny súbor Kremienok

Deti vo veku od 5 do 10 rokov sa vyberajú konkurzom 1 x do roka koncom septembra.

Miesto: telocvičňa SŠ sv.Vincenta de Paul na Bachovej 4 v Ružinove.

Detský folkórny súbor Čečinka

Deti vo veku od 8 do 16 rokov.

Miesto: ZUŠ Karloveská 3, 841 04 Bratislava

Detský folkórny súbor Klnka

Deti a mládež vo veku od 4 do 18 rokov.

Miesto: Dom kultúry Dúbravka v Bratislave

Folklórne združenie Trávniček

Deti 4-6 ročné, Prípravka 7-9 rokov, Súbor 10 – 16 rokov.

Trávniček prijíma nových členov do svojich radov po celý školský rok!

Miesto: Spoločenský dom Prievoz-Cultus, Kaštieľska ul. 30, 821 05 Bratislava

FOLKLÓRNE TÁBORY

Kulturia, s.r.o.

Denný tanečná tábor s Lúčnicou pre deti od 7 do 12 rokov a vo veku 12 až 15 rokov.

Miesto: DK Vajnory