ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA

Gymnastické Centrum Bratislava

Kurzy pre deti od 4 do 12 rokov.

Tréningy: Barónka Rača, Pengym Wolkrova Bratislava – Petržalka.

MALINA Centrum detskej gymnastiky Malinovo

– kurzy predškolákov / 4r. – 6r./
– kurzy školákov / 6r. – 8r. /
– kurzy junior / 8r. – a viac /

Tréningy: Elfo Club, Družstevná 369, Malinovo

UNICare centrum Bratislava

Detský krúžok Gymnastika pre deti od 4 rokov.

Tréningy: Poloreckého 3, 851 04, Bratislava – Petržalka

.

BENITIM – BENI klub, o. z.

Gymnastika pre deti 6 – 15 rokov.

Tréningy: Petržalka – ZŠ Gercenova, Petržalka – ZŠ Narnia, Ružinov – ZŠ Ostredková.

AŠK Inter Bratislava

Športová gymnastika. 

Tréningy: Gymnastická hala, Trnavská cesta 33, 832 84, Bratislava

MODERNÁ GYMNASTIKA

Centrum Rafael, o.z.

Moderná gymnastika pre dievčatá od 3 – 6 rokov.

Tréningy: Narcisová 798/5, Bratislava – Ružinov.

.

Gymnastika TJ Sokol Bratislava

Nábor dievčat do klubu 4-6 rokov.

Tréningy: Sokolská 1, 811 04 Bratislava – Staré mesto 

.

TJ Rapid Bratislava

Profesionálny klub modernej gymnastiky. Nábor spravidla 2 x do roka (september, január).

Tréningy: Pionierska ul. 16, Bratislava

.

KMG Danubia

Moderná gymnastika pre dievčatá od 4 rokov.

Tréningy: ZŠ Prokofievova, MŠ Vavilovova ul. 18, Bratislava

.

ŠK Juventa Bratislava

Moderná gymnastika pre dievčatá.

Tréningy: telocvičňa  Haanova 28 – Bratislava – Petržalka

.

ŠPORTOVÝ AEROBIK

Klub športového aerobiku Inter Bratislava

Športový aerobik.

Tréningy: gymnastickej haly AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 33, Bratislava

.

TÁBORY

MALINA Centrum detskej gymnastiky Malinovo

Letné celodenné tábory od 4 rokov.

Tréningy: Elfo Club, Družstevná 369, Malinovo

Gymnastické Centrum Bratislava

Letné denné tábory pre deti od 4 do 12 rokov.

Tréningy: Barónka – Mudrochova 2- Rača, Pengym . Wolkrova 47 Bratislava – Petržalka.