LEZENIE

Lezecká stena K2 

Lezecké krúžky pre deti od 6 do 16 rokov.

Miesto: Lezecká stena K2, Stará Ivanská cesta 1B, 821 04 Bratislava

Lezecké centrum Vertigo

Lezecká pohybová prípravka od 2 do 6 rokov, Detské tréningy Vertigo Kids 6+

Miesto: Trenčianska 47, 821 08  Bratislava

 

DENNÉ TÁBORY LEZENIA

Lezecká stena K2 

Denný lezecký tábor pre deti od 8 do 16 rokov.

Miesto: Lezecká stena K2, Stará Ivanská cesta 1B, 821 04 Bratislava

Lezecké centrum Vertigo

Letné detské denné tábory od 8 do 14 rokov.

Miesto: Trenčianska 47, 821 08  Bratislava