PROGRAMOVANIE/GAME DESIGN/POČÍTAČOVÉ HRY

HEMISFÉRA

Kurz vývoja počítačových hier pre deti od 8 – 15 rokov.

Miesto: 14 škôl v Bratislave a Trnave a cez víkendy na Račianskej 77

DENNÉ TÁBORY

HEMISFERA

Game Camp je denný tábor pre deti od 7 rokov.

Miesto: ZŠ Pavla Marcelyho na Drieňovej 16, Bratislava

POBYTOVÉ TÁBORY