DRAMATICKÉ KRÚŽKY

Meteorit

Dramatický krúžok pre deti (7 – 12 rokov)

Dramatický krúžok pre mládež (14 – 17 rokov)

Miesto: Čulenova 3, 81109 Bratislava

 

 

 

Biele divadlo

Detské krúžky pre deti (7 – 12 rokov)

Herecké štúdiá (13 – 16 rokov)

Miesto: Karloveská 64, 842 58 Bratislava
budova Iuventy

 

Detský kúžok – divadelné krôčky (Od 3,5 roka).

Miesto: UniCare centrum, Poloreckého 3, Bratislava – Petržalka

Rozprávkový svet MaKiLe

Dramatický krúžok pre deti od 3 rokov.

Miesto: Topoľčianska 20, Bratislava – Petržalka

 

 

 

Divadlo Malá scéna STU

Herecká škola pre deti od 4 do 15 rokov.

Adresa: Dostojevského rad 7, Bratislava (oproti Oc Eurovea).

 

MC Ráčik

Klub tvorivej dramatiky pre deti vo veku 6-8 rokov, 9-12- rokov a 13-16 rokov.

Adresa: Materské centrum Ráčik, Pekná cesta 9, Bratislava – Krasňany.

 

DENNÉ TÁBORY

POBYTOVÉ TÁBORY

WACHUBA

Letný divadelný tábor Teatro (10 – 18 rokov)

Miesto: Hotel Magura, Chvojnica

Meteorit

Letný 4-dňový tábor pre dospelých – Dedina radosti