ZVIERATÁ – KRÚŽKY

Prírodovedné krúžky – Výprava do divočiny, Svet Karpát, Mladý zoológ

Pre rôzne vekové kategórie, spravidla pre deti 6-9 rokov a pre deti 9 – 11 rokov. Kapacita detí – 15-20.

Trvanie: Krúžky prebiehajú raz za mesiac (každú sobotu), prípadne 2 x mesačne.  Aktuálne info na stránke Zoo Bratislava.

Výchovno – vzdelávacie programy pre školy a prednášky

Krúžok mladých prírodovedcov

SNM – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2 

Sokoliarsky krúžok, Sokoliareň a minizoo Devín

Krúžok prebieha 2 x týždenne – utorok a štvrtok, v čase 15 – 17.00. 

Trvanie: Sokoliarsky krúžok beží počas celého roka, vrátane letných prázdnin.

DENNÉ TÁBORY