Rozhľadne a vyhliadky v okolí Bratislavy

Fotokvíz otestuje Vaše znalosti z vybraných 16-tich vyhliadok a rozhľadní v okolí Bratislavy.

Pre odpoveď posúvaj šípky!

1. Spoznávate toto miesto?

2. Spoznávate toto miesto?

3. Spoznávate toto miesto?

5. Spoznávate toto miesto?

6. Spoznávate toto miesto?

6. Bratislavský hrad - vyhliadka z veže

7. Spoznávate toto miesto?

8. Spoznávate toto miesto?

9. Spoznávate toto miesto?

10. Spoznávate toto miesto?

10. Záleský maják na Malom Dunaji, Zálesie

11. Spoznávate toto miesto?

13. Spoznávate toto miesto?

14. Spoznávate toto miesto?

14. Kalvária Modra

15. Spoznávate toto miesto?

16. Spoznávate toto miesto?